Банков клон в контейнер

Bank office container2
Bank office container2
Bank office container3
Bank office container
Bank office container2
Референтно име:
Банков клон в контейнер

Прокурист:
Volksbank Zrt.

Местоположение:
"Долината на изкуствата" събитие в присъствието Kapolcs

Кратко описание:
В този офис контейнер можете да намерите банкомат, офисна част и санитарен възел.
Той е идеален за банки за тяхното присъствие на събития.

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!